Thôn Trung Hậu - Lan Mẫu - Lục Nam 4

 • Cách CCN Lan Sơn 2,3km
 • Cách CCN Lan Sơn 2 1,2km
 • Cách KCN Yên Sơn 2km
 • Cách KCN Thái Đào – Tân An 2,9km
 • Cách CCN Đại Lâm 1,9km
 • Cách CCN Đại Lâm 1 2,3km
 • Cách CCN Phương Sơn 1,8km
 • Cách KDC thôn Đại Giáp 30ha 1,5km
 • Cách KDC số 1 Lan Mẫu 950m
 • Cách KDC số 2 và số 3 Lan Mẫu 1,3km
 • Cách khu thương mại dịch vụ Lan Mẫu 1,1km
 • Cách KDC Lan Sơn số 1 và số 2 1,5km
 • Cách KDC số 4 Lan Mẫu 1,3km
 • Cách KDC số 5 Lan Mẫu 1,8km

Một số hình ảnh của khu đất:

Scroll to Top