Thôn Đồng Dinh - Tiên Nha - Lục Nam

  • Cách quốc lộ 31 700m
  • Cách cụm công nghiệp già khê  đang hoạt động 2 km
  • Cách trung tâm thị trấn đồi ngô 5km
  • Giao thông thuận tiện

Một số hình ảnh của khu đất:

Scroll to Top