Thôn Ải - Phượng Sơn - Lục Ngạn

  • Giao thông thuận tiện, đường rộng xe container đi thoải mái
  • Sát CCN Phượng Sơn
  • Cách QL 31 400m
  • Cách CCN Già Khê đang hoạt động 3,7km
  • Sát đường quy hoạch mở mới của CCN Phượng Sơn

Một số hình ảnh của khu đất:

Scroll to Top