LỄ BỔ NHIỆM VÀ VINH DANH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Sau khoảng thời gian phát triển, ngày 6.9.2022 Tín phát đã diễn ra lễ bổ nhiệm lãnh đạo khối kinh doanh. Sự kiện diễn ra long trọng nhằm tôn vinh những đóng góp không ngừng của khối kinh doanh, giúp công ty phát triển vượt bậc trong giai đoạn kinh tế cả nước còn gặp nhiều khó khăn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top