GIÁO DỤC - TỪ THIỆN

Công ty cổ phần Tín Phát Việt Nam luôn chú trọng phát triển mảng Văn hóa – Giáo dục đào tạo cán bộ ưu tú, bồi đắp tri thức với tư tưởng tiến bộ và văn hóa doanh nghiệp.

Đồng thời chia sẻ trách nhiệm cộng đồng qua các công tác thiện nguyện, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn” tạo nên nhiều giá trị nhân văn cho xã hội. 

Scroll to Top