TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN SALE BẤT ĐỘNG SẢN 2023

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch kinh d oanh  mảng Bất động sản năm 2023, đặc biệt cho kế hoạch khai trương sàn Bất động sản, Tín Phát Việt Nam cần tuyển dụng chuyên viên sale với số lượng lớn và đi làm việc luôn. Chi tiết xin xem trong Poster tuyển dụng kèm theo. …

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN SALE BẤT ĐỘNG SẢN 2023 Chi tiết »