Có gì trong đồ án quy hoạch chung đô thị Lan Mẫu gần 1.200ha tại Bắc Giang vừa được phê duyệt?

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam đến năm 2040.
Có gì trong đồ án quy hoạch chung đô thị Lan Mẫu gần 1.200ha tại Bắc Giang vừa được phê duyệt?

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích của xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam; với phía Bắc giáp đô thị Phương Sơn (huyện Lục Nam) và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang; phía Nam giáp xã Yên Sơn; phía Đông giáp xã Yên Sơn và xã Chu Điện; phía Tây giáp xã Lão Hộ và xã Quỳnh Sơn của huyện Yên Dũng.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.183ha; dân số đến năm 2027 khoảng 14.000 người, đến năm 2040 khoảng 22.500 người.

Khu vực quy hoạch có tính chất là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp khu vực tiểu vùng phía Tây của huyện Lục Nam và là thành phần quan trọng trong vùng động lực phát triển của huyện Lục Nam.

Không gian đô thị Lan Mẫu được quy hoạch thành 3 khu vực phát triển, cụ thể: Phân khu số 1 (351ha) – không gian phát triển đô thị mới ở phía Nam ĐT293 là không gian phát triển đô thị, thương mại dịch vụ tập trung của đô thị Lan Mẫu. Hình thành không gian đô thị mạnh mẽ ở khu vực phía Nam và phát triển dọc 2 bên đường VĐ5. Hình thành khung hạ tầng kết nối theo các hướng, chỉnh trang và bổ sung tiện ích hạ tầng xã hội cho khu vực làng xóm hiện hữu gắn với không gian phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đồng bộ với khu vực đô thị mới. Ngoài ra còn là khu vực xử lý chất thải rắn cấp huyện…;

Phân khu số 2 (326ha): Không gian chủ yếu phát triển công nghiệp và một phần đô thị khu vực phía Đông, là không gian phát triển công nghiệp phía Bắc ĐT.293 gắn với một phần không gian đô thị có tính chất hỗ trợ các chức năng như nhà ở xã hội dành cho công nhân, công trình thương mại dịch vụ như siêu thị, trung tâm thương mại… ngoài ra cũng là phân khu bổ sung các tiện ích đô thị còn thiếu và yếu cho khu vực dân cư hiện trạng phía Đông;

Phân khu 3 (506ha) – không gian đô thị hiện hữu gắn với Quốc phòng An Ninh và sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, là không gian làng xóm hiện hữu gắn với sản xuất nông nghiệp và Quốc phòng An ninh. Khu vực này cần nâng cấp hệ thống hạ tầng khung để kết nối với không gian phát triển công nghiệp ở phía Đông và không gian đô thị ở phía Nam.

Khu vực đất nông nghiệp ở phía Tây Bắc chú trọng sản xuất hàng hóa rau màu chất lượng cao nhằm cung cấp cho nhu cầu tại chỗ của đô thị Lan Mẫu.

—————————————————————–

Phòng Truyền thông Tín Phát Việt Nam, tháng 02/2023.

Nguồn: Internet.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top