27 Dự án đầu tư của Nhật Bản tại Bắc Giang

Nhật Bản là một trong những đối tác đầu tư nước ngoài chiến lược quan trọng tại Bắc Giang. Hiện nay có 27 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Bắc Giang với tổng vốn đăng ký đạt 297 triệu USD, đứng thứ 4 về số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Bắc Giang tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: sản xuất linh kiện điện tử, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất thiết bị điện, sản xuất sản phẩm nhựa, may mặc, sản phẩm cơ khí phụ trợ cho ngành công nghiệp nặng. Các dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Thời gian qua, Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 20 dự án, tiểu dự án ODA, với tổng vốn tài trợ trên 489 tỷ đồng trong các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi và nước sạch vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Nhật Bản còn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cử chuyên gia Nhật Bản tới làm việc tại Bắc Giang để trợ giúp phát triển giáo dục, y tế và thu hút đầu tư.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top